พระเครื่องของสถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย

        ทางสถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย ได้จัดพระเครื่องจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นของสถาบันฯ มาแสดงให้กับสมาชิกและบุคคลผู้ที่สนใจ และมีความชื่นชอบในพระเครื่องของไทย ได้ชื่นชมกัน ซึ่งพระที่นำมาจัดแสดงในหน้านี้ ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทางสถาบันฯ เท่านั้น  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระในตระกูล พระสมเด็จวัดระฆัง ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี และพระกริ่งรุ่นต่าง ๆ     ซึ่งในส่วนของสถาบันฯ เรายังพระมีอีกมากมายหลายแบบ ที่ยังไม่ได้นำมาจัดแสดง ... ดังนั้นก็จะเริ่มนำออกมาทะยอยแสดงเพิ่มเติมไปเรื่อย ๆ และหากท่านใด ต้องการคำแนะนำ หรือ พูดคุย เกี่ยวกับพระเครื่องที่นำมาจัดแสดงนี้ ทางสถาบันฯ โดย อาจารย์ปู่ ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ  (ตามเบอร์โทรศัพท์ และ Email ที่ให้ไว้) ...